Na těchto stránkách společnost ÚRS PRAHA, a.s. publikuje statistiky ze stavebnictví a jeho vývoj v ČR i Evropě. 

Zde jsou uvedeny pouze aktuální informace. Historii naleznete zde. 
K dispozici jsou časové řady od roku 1992 až do současnosti.
Plnou verzi v tištěné nebo elektronické formě si můžete objednat zde. 

Barevně je odlišen meziroční pokles popř. růst. 
Pokud není uvedeno jinak, jedná se o stavební podniky s 50 a více zaměstnanci. 

Stavebnictví v PROSINCI 2017

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci

 • základní stavební výroba ZSV meziročně klesla na 12 208 mil. Kč
 • objem Stavebních prací "S" meziročně klesl na 19 984 mil. Kč (pouze o 0,6 %)
 • tržby meziročně vzrostli o  16,5 %

více v informačním servisu "Stavební zpravodaj" 

 • 513 stavebních podniků
 • 76 254 osob (průměrný počet zaměstnanců) 
 • 35 700 Kč průměrná mzda

více v informačním servisu "Stavební zpravodaj" 

 • stavební produkce po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 0,4 %, (bez očištění se snížila o 3,2 %
 • vydáno 6 301 stavebních povolení,
 • orientační hodnota těchto staveb dosáhla 22,1 mld.Kč (snížení o 19,7 % oproti stejnému období roku 2016)
 • 3 767 dokončených bytů
 • 2 759 zahájených bytů
 • více

zdroj: ČSÚ 6.2.2018

EUROSTAT

Údaje za prosinec 2017 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 2. 2018.

EUROCOSTRUCT

Dne 23. a 24. 11. 2017 se v Mnichově uskuteční   84.konference Euroconstruct  

více na www.euroconstruct.cz

nebo na www.euroconstruct.org

Stavebnictví v LISTOPADU 2017

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci

 • základní stavební výroba ZSV -  17 342 mil. Kč
 • objem Stavebních prací "S" meziročně vzrostl na 24 982 mil. Kč

více v informačním servisu "Stavební zpravodaj"

 • 529 stavebních podniků
 • 78 053 osob (průměrný počet zaměstnanců)
 • 41 447 Kč průměrná mzda

více v informačním servisu "Stavební zpravodaj"

 • stavební produkce po vyloučení sezonních vlivů reálně meziročně vzrostla o 1,9 % 
 • vydáno 6 999 stavebních povolení,
 • orientační hodnota těchto staveb dosáhla 34,7 mld.Kč (meziroční zvýšení o 51,0 %)
 • 2 693 dokončených bytů (růst o 4,6 %)
 • 2 594 zahájených bytů (pokles o 3,1 %) (v bytových domech pokles o 40,3 % )
 • více

zdroj: ČSÚ 8.1.2018

EUROSTAT

Stavební produkce v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivů počtu pracovních dnů o 2,7 %
pozemní stavitelství 

vzrostlo o 3,3 %,
inženýrské stavitelství vzrostlo o 1,1 %

EUROCOSTRUCT
Dne 23. a 24. 11. 2017 se v Mnichově uskutečnila 84.konference Euroconstruct  

Stavebnictví v ŘÍJNU 2017

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci

 • základní stavební výroba ZSV meziročně vzrostla na 16 555 mil. Kč
 • objem Stavebních prací "S"meziročně vzrostl na 23 914 mil. Kč

více v informačním servisu "Stavební zpravodaj"

 • 526 stavebních podniků
 • 78 009 osob (průměrný počet zaměstnanců)
 • 35 752 Kč průměrná mzda
více v informačním servisu "Stavební zpravodaj"

 • stavební produkce po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 3,2 %, (bez očištění se zvýšila o 5,9 %) 
 • vydáno 7 755 stavebních povolení,
 • orientační hodnota těchto staveb dosáhla 36,9 mld.Kč (zvýšení o 50,6 % oproti stejnému období roku 2016) 
 • 2 340 dokončených bytů (pokles o 25,6%)
 • 2 612 zahájených bytů (růst o 30,2%)
 • více
zdroj: ČSÚ 7.12.2017

EUROSTAT

Stavební produkce v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivů počtu pracovních dnů 

o  2,0 %. 

pozemní stavitelství 

vzrostlo o 1,8 %

inženýrské stavitelství 

vzrostlo o 2,9 %

EUROCOSTRUCT
Dne 23. a 24. 11. 2017 se v Mnichově uskuteční  84.konference Euroconstruct 

Stavebnictví v 3.ČTVRTLETÍ 2017

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci

 • stavební produkce po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 1,2 % (bez očištění se zvýšila o 0,8 %)  
 • vydáno 22 313 stavebních povolení,
 • orientační hodnota těchto staveb dosáhla 95,4 mld.Kč (zvýšení o 41,0 % oproti stejnému období roku 2016)
 • 6 983 dokončených bytů
 • 8 316 zahájených bytů
 • více
zdroj: ČSÚ 6.11.2017

VEŘEJNÉ STAVEBNÍ ZAKÁZKY

leden - září 2017

 • zadáno 3 435  nových veřejných zakázek na stavební práce (o 11,8 % více než ve stejném období roku 2016) v úhrnné hodnotě 95 765 mil.Kč s DPH (o 48,6 % více než ve stejném období roku 2016)
 • zadáno 11 velkých stavebních zakázek s cenou nad 1 mld.Kč s DPH
 • největší objem zakázek získala společnost EUROVIA CS, a.s.
 • největší zadavatel  je Ředitelství silnic a dálnic  

 • vypsáno 1 229 nových veřejných zakázek na stavební práce (o 49,7 % méně oproti stejnému období roku 2016) s předpokládanou uveřejněnou hodnotou 81 802 mil.Kč s DPH  (kleslo o  55,4 % )STAVEBNÍ ZAKÁZKY

stav zakázek ke konci 3.Q 

 • uzavřeno 19,8 zakázek
 • v celkové hodnotě 135,0 mld.Kč 
 • z toho připadlo na veřejné zakázky 

nové zakázky v tuzemsku
 • uzavřeno 16 537 zakázek
 • v celkové hodnotě 50,7 mld.Kč
 • z toho jsou veřejné zakázky
předběžná data

Stavebnictví v ROCE 2016

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci

Vývoj vybraných ukazatelů v období 2008 až 2016

Jak je patrné z grafu, stavebnictví od roku 2013 stoupá až k roku 2015, avšak v roce 2016 došlo opět k poklesu. Od roku 2008 stále dochází k úbytku stavebních firem a jejich zaměstnanců. 

 • ZSV meziročně klesla na 143 300 mil. Kč - pokles nastal ve všech krajích nejvíce v kraji Jihomoravském, jediný nepatrný nárůst nastal v kraji Středočeském
 • ZSV v zahraničí zůstalo na stejné hodnotě jako v loňském roce
 • objem Stavebních prácí "S" meziročně klesl na 211 718 mil. Kč - pokles nastal ve všech krajích, nejvíce v kraji Jihomoravském, jediný kraj Středočeský a Liberecký zaznamenal růst
 • tržby podniků meziročně poklesly o 16 %
 • více ...

revidovaná data

 • 507 stavebních podniků - nejvíce podniků ubylo ve Zlínském kraji a přibylo v kraji Jihočeském
 • 76 734 osob (průměrný počet zaměstnanců) - největší procentuální pokles nastal v Libereckém kraji a největší procentuální vzrůst nastal v kraji Ústeckém
 • 33 090 Kč byla průměrná mzda 
 • více ...

revidovaná data

 • stavební produkce meziročně klesla reálně o 7,6 %
 • vydáno 83 340 stavebních povolení,
 • orientační hodnota těchto staveb dosáhla 284,3 mld.Kč
 • 27 224 dokončených bytů
 • 27 333 zahájených bytů
 • více
zdroj: ČSÚ 7.2.2017

STAVEBNICTVÍ V KRAJÍCH

stavební podniky s 20 a více zaměstnanci

 • objem stavebních prací "S" meziročně klesl na 235,7 mld.Kč b.c.
 • oproti roku 2015 se počet podniků snížil 0,5 % o 1,15 %
 • nárůst "S" nastal pouze v Plzeňském kraji (o 4,8 %) a hl.m.Praha  (o 3,4 %)
 • pokles "S" nastal ve všech ostatních krajích, nejvíce v Karlovarském kraji (o 31,6 %)
 • v Libereckém a Středočeském kraji realizují "domácí podniky" pouze 28,3 resp. 28,8 % objemu prací "S"
 • více ...

revidovaná data

STAVEBNÍ ZAKÁZKY

stav zakázek ke konci období
 • uzavřeno 18 391 zakázek
 • v celkové hodnotě 129,0 mld.Kč
 • z toho 62,3 mld.Kč připadlo na veřejné zakázky

nové zakázky v tuzemsku
 • celkem uzavřeno 61 358 nových zakázek
 • v celkové hodnotě 185,4 mld.Kč
 • z toho 86,1 mld.Kč se týkalo pozemního stavitelství a 99,3 mld.Kč se týkalo inženýrského stavitelství
revidovaná data


Stavebnictví v regionech České republiky 

vývoj v letech 2005 - 2014

Cílem této publikace je vytvořit přehled vývoje stavebnictví v jednotlivých krajích České republiky v letech 2005 až 2014.

Obsahuje základní informace o stavebnictví v jednotlivých krajích, statistiky objemů stavebních prací podle dodavatelských smluv (tzv. "S" položky), množství dokončených bytů a počty podniků v kraji. Nakonec jsou uvedeny významné stavby vzniklé ve sledovaném období v jednotlivých krajích.


soutěžní rok 2017 - jubilejní 10.ročník soutěže

Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo 20.9.2017 v zámku Ctěnice v Praze. 

Předání ocenění vítězům proběhlo 5.10.2017 v Betlémské kapli na akci STAVBA ROKU.

Více informací o vítězích soutěže se dozvíte zde a na stránkách organizátorů a mediálních partnerů 


 20. ročník ankety TOP STAV - 100 a 16. ročník ankety MID TOP - STAV 

Výsledky obou soutěží naleznete v listopadovém čísle časopisu Stavebnictví, zde a na stránkách organizátorů.


Statistiky jsou uváděny za stavebnictví jako celek nebo podle vybraných kritérií jako je například velikost podniků (podle počtu zaměstnanců), typu stavby (CZ-CC, bytové, nebytové, inženýrské), struktury produkce stavebních podniků (NACE 41, 42, 43), a podle místa , kde jsou stavební práce prováděny (kraj, okres).

Podmínky pro využívání údajů zveřejněných na stránkách urspraha-stavebnictvi.cz:

 • Jako zdroj dat bude uveden ÚRS PRAHA, a.s. popř. urspraha-stavebnictvi.cz
 • Statistické údaje a informace budou použity pouze tak, že nebude nijak pozměněn nebo upraven jejich význam.

máme data i pro Vás