Na těchto stránkách společnost ÚRS PRAHA, a.s. publikuje 
statistiky a vývoj stavebnictví v ČR i Evropě.

Zde jsou uvedeny pouze aktuální informace. Více informací o našich analýzách stavebnictví naleznete zde.

Chci plnou verzi v tištěné nebo elektronické formě.

Barevně je odlišen meziroční pokles popř. růst. 
Pokud není uvedeno jinak, jedná se o stavební podniky s 50 a více zaměstnanci. 

Stavebnictví - DUBEN 2018

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci

 • základní stavební výroba ZSV meziročně vzrostla na 10 667 mil. Kč ( o 1,3 %)
 • objem Stavebních prací "S" meziročně vzrostl na           16 085 mil. Kč (o 1,6 %)
 • tržby meziročně vzrostly o 7,1 %
 • 517 stavebních podniků
 • 76 571 osob (průměrný počet zaměstnanců)
 • 36 612 Kč průměrná mzda

 • stavební produkce po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 4,8 %, (bez očištění se také zvýšila o 7,7 %)
 • pozemní stavitelství meziročně vzrostlo o 10,8 %
 • inženýrské stavitelství se meziročně snížilo o 1,2 %
 • vydáno 7 010 stavebních povolení,
 • orientační hodnota těchto staveb dosáhla hodnoty 29,3 mld.Kč (růst o 20,2 %)
 • 2 166 dokončených bytů (pokles o 1,9 %)
 • 2 490 zahájených bytů (pokles o 5,3 %)
 • více

zdroj: ČSÚ 6.6.2018

EUROSTAT

Údaje za duben 2018 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 6. 2018.

Stavební produkce v EU28 v březnu meziročně klesla po očištění od vlivů počtu pracovních dnů o 1,3 %

pozemní stavitelství kleslo o

0,8 %,

inženýrské stavitelství kleslo o 4,4 %.

EUROCONSTRUCT

Dne 7. a 8.6.2018 se v Helsinkách uskuteční 85. konference Euroconstruct  

Stavebnictví - 1.ČTVRTLETÍ 2018

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci

 • stavební produkce po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 12,4 % (bez očištění se zvýšila o 11,1 %)  
 • vydáno 18 086 stavebních povolení,
 • orientační hodnota těchto staveb dosáhla 77,6 mld.  (pokles o 2,8 % oproti stejnému období roku 2017)
 • 6 907 dokončených bytů  rodinné + 28 %, bytové + 18 %
 • 7 618 zahájených bytů          rodinné + 11 %, bytové + 16 %
 • více
zdroj: ČSÚ 7.5.2018

VEŘEJNÉ STAVEBNÍ ZAKÁZKY

leden - březen 2018

 • zadáno 1 201 veřejných zakázek na stavební práce  (o 13 % více než vloni) v úhrnné hodnotě 41,6 mil.Kč s DPH (o 76 % více než ve stejném období roku 2016)
 • zadáno 5 velkých stavebních zakázek s cenou nad 1 mld.Kč s DPH
 • největší objem zakázek získala společnost Metrostav a.s.
 • největší zadavatel vládního sektoru je Správa železniční dopravní cesty  

 • vypsáno 504 nových veřejných zakázek na stavební práce (z toho u 475 byla uvedena cena) 
 • celková hodnota vypsaných zakázek s uveřejněnou cenou činila 29,6 mil.Kč (růst o 39,1 %)

STAVEBNÍ ZAKÁZKY

stav zakázek ke konci 1.Q 

 • uzavřeno 19 180 zakázek
 • v celkové hodnotě 148,9 mld.Kč 
 • z toho 79,9 mld.Kč připadlo na veřejné zakázky 

nové zakázky v tuzemsku
 • uzavřeno 10 670 zakázek
 • v celkové hodnotě 47,5 mld.Kč
 • z toho 20,1 mld.Kč se týkalo pozemního stavitelství a 27,4 mld.Kč se týkalo inženýrského stavitelství

Stavebnictví - ROK 2017

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci

Vývoj vybraných ukazatelů v období 2010 až 2017

Stavebnictví se po propadu v roce 2016 mírně vzpamatovává. Od roku 2008 stále dochází k úbytku stavebních firem a jejich zaměstnanců. 

 • ZSV (základní stavební výroba) meziročně vzrostla na 144, 8 mld. Kč nárůst nastal ve většině krajů nejvíce v Královéhradeckém, a největší pokles nastal v kraji Ústeckém 
 • ZSV v zahraničí vzrostlo o 9,5 % oproti roku 2016
 • objem Stavebních prácí "S" meziročně vzrostl na 217,6 mld. Kč - nárůst nastal ve většině krajů nejvíce v Královéhradeckém, a největší pokles nastal v kraji Ústeckém
 • tržby podniků meziročně vzrostly o 5,0 %

 • 520 stavebních podniků - nejvíce podniků absolutně přibylo v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina, ubylo ve Středočeském kraji 
 • 76 824 osob (průměrný počet zaměstnanců) - největší procentuální vzrůst nastal v Libereckém kraji a největší procentuální pokles nastal v Moravskoslezském kraji 
 • 34 478 Kč byla průměrná mzda (v listopadu se mzda vyhoupla dokonce na 41 450 Kč)  

 • stavební produkce po očištění o vliv počtu pracovních dnů meziročně vzrostla o 2,1 % (bez očištění se také zvýšila a to o 1,7 %)   
 • vydáno 84 164 stavebních povolení,
 • orientační hodnota těchto staveb dosáhla 352,9 mld.Kč (zvýšení o 24,1 % oproti stejnému období roku 2016) 
 • 28 575 dokončených bytů    rodinné + 4,2 %, bytové + 3,0 %
 • 31 521 zahájených bytů    rodinné + 17,7 %, bytové + 23,4 % 
 • více
zdroj: ČSÚ 6.2.2018

STAVEBNICTVÍ V KRAJÍCH

stavební podniky s 20 a více zaměstnanci

údaje o stavebnictví v krajích 2017 budou k dispozici v srpnu 2018

rok 2016:

 • objem stavebních prací "S" meziročně klesl na 235,7 mld.Kč b.c.
 • oproti roku 2015 se počet podniků snížil 0,5 % o 1,15 %
 • nárůst "S" nastal pouze v Plzeňském kraji (o 4,8 %) a hl.m.Praha  (o 3,4 %)
 • pokles "S" nastal ve všech ostatních krajích, nejvíce v Karlovarském kraji (o 31,6 %)
 • v Libereckém a Středočeském kraji realizují "domácí podniky" pouze 28,3 resp. 28,8 % objemu prací "S"

STAVEBNÍ ZAKÁZKY

stav zakázek ke konci období
 • uzavřeno 17 376 zakázek
 • v celkové hodnotě 131,1 mld.Kč
 • z toho 66,9 mld.Kč připadlo na veřejné zakázky

nové zakázky v tuzemsku
 • celkem uzavřeno 61 515 nových zakázek
 • v celkové hodnotě 202,6 mld.Kč
 • z toho 93,3 mld.Kč se týkalo pozemního stavitelství a 109,2 mld.Kč se týkalo inženýrského stavitelství


Stavebnictví v regionech České republiky 

vývoj v letech 2005 - 2014

Cílem této publikace je vytvořit přehled vývoje stavebnictví v jednotlivých krajích České republiky v letech 2005 až 2014.

Obsahuje základní informace o stavebnictví v jednotlivých krajích, statistiky objemů stavebních prací podle dodavatelských smluv (tzv. "S" položky), množství dokončených bytů a počty podniků v kraji. Nakonec jsou uvedeny významné stavby vzniklé ve sledovaném období v jednotlivých krajích.


Soutěž NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN

roku 2017 - 11.ročník soutěže

Přihlášky do 11.ročníku soutěže budou přijímány do 29.6.2018

Vítězi 10. ročníku soutěže se stali:

V kategorii do 250 zaměstnanců:

 • DITON s.r.o.

V kategorii nad 250 zaměstnanců:

 • Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., divize Weber
 • Cena mediálního partnera soutěže časopisu Stavebnictví: EUTIT, spol. s r.o.
 • Cena ÚRS PRAHA, a.s.: XELLA a.s.
 • Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: P-D Refractories, a.s.
 • Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví: Kámen a písek spol. s r.o.
 • Cena poroty soutěže: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo 20.9.2017 v zámku Ctěnice v Praze.

Předání ocenění vítězům proběhlo 5.10.2017 v Betlémské kapli na akci STAVBA ROKU.
Více informací o soutěži se dozvíte zde a na stránkách organizátorů a mediálních partnerů 


 20. ročník ankety TOP STAV - 100 a 16. ročník ankety MID TOP - STAV 

Prvních 5 podniků podle hodnoty tržeb v roce 2016: 

TOP STAV - 100:

 • Metrostav a.s.
 • Skanska a.s.*
 • EUROVIA CS, a.s.
 • STRABAG a.s
 • HOCHTIEF CZ a. s.

* konsolidováná závěrka

MID TOP - STAV:

 • PS - MSI,a.s.
 • HTK a.s.
 • Froněk, spol. s r.o.
 • SILNICE MORAVA s.r.o.
 • S T A K O společnost s ručením omezeným

Výsledky obou soutěží naleznete zde, v čísle 11/2017 časopisu Stavebnictví, ve 4.čísle Stavebního zpravodaje a na stránkách organizátorů.


Vývoj stavebnictví a statistiky jsou uváděny za celek nebo podle vybraných kritérií jako je například velikost podniků (podle počtu zaměstnanců), typu stavby (CZ-CC, bytové, nebytové, inženýrské), struktury produkce stavebních podniků (NACE 41, 42, 43), a podle místa , kde jsou stavební práce prováděny (kraj, okres).

Použití údajů zveřejněných na těchto stránkách nebo ze Stavebního zpravodaje je povoleno pouze v případě, že jako zdroj bude uveden ÚRS PRAHA, a.s. popř. www.urspraha-stavebnictvi.cz a nebude nijak pozměněn nebo upraven jejich význam.

máme data i pro Vás