NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN

Tato soutěž je určena pro všechny výrobce stavebních hmot a materiálů působících na území České republiky, jejich závody, provozy a jednotlivé technologické linky. 

Cílem soutěže je upozornit odbornou i laickou veřejnost na nejmodernější výrobní provozy průmyslu stavebních hmot v ČR a jejich progresivní výrobky pro stavebnictví a ostatní průmysl a ukázat, že i výroba stavebních hmot a materiálů může být ohleduplná, šetrná a přitom moderní a úsporná.

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN 2017

Soutěžní rok 2018 - 11.ročník soutěže

 Vyhlášení 11. ročníku soutěže proběhlo na prezentaci dne 12. 4. 2018 na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu za účasti vyhlašovatelů a mediálních partnerů.  

Přihlášky do soutěže NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN 2017 budou přijímány do pátku 29.6.2018.

Do soutěže se mohou hlásit jak velké podniky s pobočkami po celém území ČR, tak malé rodinné společnosti působící místně. Není důležité, jak jsou velcí, ale jak jsou dobří. Jak se starají o kvalitu svých výrobků, o své zaměstnance, o ekologii i o své okolí. Proto je soutěž rozdělena do dvou velikostních kategorií (pod a nad 200 pracovníků)

Přihlaste se i letos do prestižní soutěže, jehož vítězové převezmou ocenění v Betlémské kapli v rámci Dnů stavitelství a architektury. Na ostatní čeká nominační ocenění a zvláštní ceny vyhlašovatelů. Výsledky všech účastníků této soutěže budou zařazeny do ratingu RABF (metodika hodnocení kvality ve stavebnictví)

Vyhlašovateli letošního ročníku jsou:
Mediálními partnery jsou:

Katalog z 10 ročníků soutěže 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN 

K jubilejnímu 10. ročníku byl vytvořen katalog z deseti ročníku této soutěže. Deset let trvání ukázalo, že i obor výroby stavebních hmot se má čím pochlubit, že i výroba stavebních hmot a materiálů může být ohleduplná, šetrná a přitom moderní a úsporná. 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN 2016

Soutěžní rok 2017 - 10.ročník soutěže

Dne 20.9.2017 proběhlo v prostorách Kočárovny zámku Ctěnice v Praze slavnostní vyhlášení výsledků jubilejního 10. ročníku soutěže NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN 2016. 

Vyhlášení výsledků soutěže se zúčastnily pouze firmy, které postoupily do užší nominace a získaly tak ocenění v podobě diplomu z rukou ředitele odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO  Ing. Petra Serafína, prezidenta SPS Ing. Václava Matyáše, ředitele ÚRS PRAHA, a.s. Ing. Františka Glazara a šéfredaktorky časopisu Stavebnictví Ing. Hany Duškové.

více informací o vítězích soutěže se dozvíte na stránkách organizátorů a mediálních partnerů

Vítězi soutěže se stali:

V kategorii do 250 zaměstnanců:

 • DITON s.r.o.

V kategorii nad 250 zaměstnanců:

 • Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., divize Weber
 • Cena mediálního partnera soutěže časopisu Stavebnictví: EUTIT, spol. s r.o.
 • Cena ÚRS PRAHA, a.s.: XELLA a.s.
 • Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: P-D Refractories, a.s.
 • Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví: Kámen a písek spol. s r.o.
 • Cena poroty soutěže: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Vítězové soutěže převzali ocenění v Betlémské kapli dne 5. 10. 2017 na akci STAVBA ROKU v rámci Dnů stavitelství a architektury 

Výsledky všech zůčastněných společností byly zařazeny do ratingu RABF (metodika hodnocení kvality ve stavebnictví)

Desetiletí potvrdilo významnost soutěže

Deset ročníků ukázalo, že soutěž má již svoji tradici a že ji zúčastněné firmy vnímají jako prestižní záležitost, kterou dokáží zúročit jako výhodu oproti konkurenci.

Za deset let soutěže byly v užší nominaci nejúspěšnější společnosti Baumit, spol. s r.o. (v kategorii do 250 zaměstnanců) a P-D Refractories CZ, a. s. (v kategorii nad 250 zaměstnanců), které shodně získaly 10 nominací a 7 ocenění (vítězství nebo cenu vyhlašovatelů). 

Do užšího výběru byly nominovány tyto firmy:

kategorie do 250 zaměstnanců

 • Baumit, spol. s r. o.
 • Diton, s. r.o.
 • EUTIT, s. r.o.
 • Kámen a písek, spol. s r. o.
 • Technistone, a. s.

kategorie nad 250 zaměstnanců

 • Heluz cihlářský průmysl v. o. s.
 • Lasselsberger, s. r. o.
 • P-D Refractories CZ, a. s.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., divize Weber
 • Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
 • Xella CZ, s. r. o.


NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN  2015

Soutěžní rok 2016 - 9.ročník soutěže

Dne 13. 9. 2016 proběhlo v prostorách Břevnovského kláštera slavnostní vyhlášení výsledků již  9. ročníku soutěže NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2015

Vyhlášení výsledků soutěže se zúčastnily pouze firmy, které postoupily do užší nominace a získali tak ocenění v podobě diplomu z rukou náměstka ministra průmyslu a obchodu pro stavebnictví Ing. Jiřího Koliby, prezidenta SPS v ČR Ing. Václava Matyáše, ředitele a.s. ÚRS PRAHA, a.s. Ing. Františka Glazara a šéfredaktora časopisu Stavebnictví Mgr. Jana Táborského.

Letošní ročník soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2015 měl motto "Nové moderní výrobky a technologie pro stavby a budovy s pozitivní bilancí energie".

Vítězi soutěže se stali:

V kategorii do 250 zaměstnanců:

 • BAUMIT, spol. s r.o. 

V kategorii nad 250 zaměstnanců:

 • LASSELSBERGER, s.r.o.
 • Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
 • Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu: Xella CZ, s.r.o.
 • Cenu časopisu Stavebnictví: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips
 • Cenu ÚRS PRAHA: ROCKWOOL, a.s.
 • Zvláštní cenu poroty: CEMEX Czech Republic, s.r.o.

Vítězové soutěže převzali ocenění na akci Dnů stavitelství a architektury v Betlémské kapli dne 13. 10. 2016.

Výsledky všech zůčastněných společností byly zařazeny do ratingu RABF (metodika hodnocení kvality ve stavebnictví) 

Do užšího výběru byly nominovány tyto firmy:

V kategorii do 250 zaměstnanců:

 • BAUMIT, spol. s r.o.,
 • DITON s.r.o.,
 • Kámen a písek, spol. s r.o. a
 • Technistone, a.s.

V kategorii nad 250 zaměstnanců: 

 • CEMEX Czech Republic, s.r.o.
 • HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
 • LASSELSBERGER, s.r.o.
 • LB MINERALS, s.r.o.
 • P-D Refractories CZ a.s.
 • Prefa Brno a.s.
 • ROCKWOOL, a.s.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips
 • Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
 • Xella CZ, s.r.o.

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN  2014

Soutěžní rok 2015  -  8.ročník soutěže

Slavností vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 10.9.2015 na zámku v Roztokách u Prahy za účasti viceprezidenta a generálního ředitele Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Miloslava Maška, CSc., tajemníka SPS Ing. Michaela Smoly MBA, náměstka ministra Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Jiřího Koliby a dalšího zástupce MPO Ing. Pavla Malinského, zástupce ÚRS PRAHA, a.s. Ing. Františka Glazara, ředitele akciové společnosti a mediálního partnera soutěže šéfredaktora časopisu Stavebnictví pana Mgr. Jana Táborského a dalších hostů slavnostní vyhlášení výsledků.

Tématem letošního ročníku bylo heslo "Moderní materiály a technologie pro udržitelné stavění a energetické úspory.

Do užšího výběru byly nominovány tyto firmy:

V kategorii nad 200 zaměstnanců:
BAUMIT, s. r.o.
CS BETON, s. r.o.
KÁMEN ZBRASLAV, s. r.o.
LASSELSBERGER, s.r.o.
P - D Refractories CZ a.s.
Prefa Brno a.s.
WIENERBERGER cihlářský průmysl, a.s.

V kategorii do 200 zaměstnanců:
BETON Brož, spol. s r.o.
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
DITON, s.r.o.
Kámen a písek, spol. s r.o
KNAUF PRAHA, SPOL. S.R.O
TECHNISTONE, a.s.
Vápenka Vitoul s.r.o.

Vítězi soutěže se stali (bez určení pořadí):

V kategorii do 200 zaměstnanců:

 • BETON BROŽ, spol. s r.o.
 • DITON, spol. s.r.o.
 • Kámen a písek, spol. s.r.o.

V kategorii nad 200 zaměstnanců:

 • CS Beton, spol. s.r.o.
 • P-D Refractories CZ, a.s.
 • Prefa Brno, spol. s.r.o. 

Vítězové soutěže na Slavnostním setkání podnikatelů v Senátu v rámci dnů Stavitelství a architektury dne 8. 10. 2014 převzali ocenění z rukou předsedy senátu. 

 • Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví: WIENERBERGER, a.s.
 • Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu: BAUMIT, spol. s r.o.
 • Cenu časopisu Stavebnictví: LASSELSBERGER, s.r.o.
 • Zvláštní cenu poroty: Vápenka Vitoul, s.r.o.

Předešlé ročníky budou doplněny v nejbližší době nebo je naleznete na www.urspraha.cz