STAVEBNICTVÍ 2010

Monitoring stavebnictví

Plná verze monitoringu obsahuje následující ukazatele za podniky s 50-ti a více zaměstnanci:

Počet podniků; Počet zaměstnanců; Mzdy bez OON v mil.Kč; Tržby bez DPH v mil.Kč; ZSV celkem v mil.Kč; ZSV v zahraničí v mil.Kč; "S" celkem v mil.Kč; Produktivita ze ZSV celkem v Kč; Produktivita z "S" celkem v Kč; Průměrná mzda v Kč; ZSV v tuzemsku pozemní stavitelství a inženýrské stavitelství.

Rozděleno podle krajů, velikostní kategorie podniku a podle klasifikce ekonomických činností NACE.

více ...


Monitoring stavebních zakázek


Stavebnictví v regionech ČR

Regionální struktura stavebních prací podle místa stavby
(stavební podniky s 20 a více zaměstnanci)

Statistické informace jsou sestaveny na základě výsledků zpracování ročního výkazu odvětvových ukazatelů ve stavebnictví za rok. Jedná se o ekonomické subjekty s převažující činností stavební (CZ-NACE 41, 42 a 43) a s 20 a více zaměstnanci.

Plná verze publikace obsahuje následující ukazatele za podniky s 20-ti a více zaměstnanci:

počet podniků, objem stavebních prací podle dodavatelských smluv (tzv. "S" položky) podle místa stavby a podle sídla podniku, porovnání s minulým obdobím (absolutní čísla + indexy), velikostní kategorie podniku, typ výstavby (bytové, nebytové výrobní, nebytové nevýrobní, inženýrské, vodohospodářské), podíl veřejných zakázek. A to vše v rozdělení podle krajů a okresů.

více ...


TOP STAV - 100 a 

MID TOP - STAV

14. ročník soutěže

Prezentují se velké i střední stavební podniky. Soutěžní rok 2011. ... více

Prvních pět podniků podle hodnoty tržeb v roce 2010:

TOP STAV - 100:

 • EUROVIA CS, a.s.*
 • Metrostav a.s.*
 • Skanska a.s.*
 • STRABAG a.s.
 • OHL ŽS, a.s.*

* konsolidovaná závěrka

MID TOP - STAV:

 • S T A K O společnost s ručením omezeným 
 • PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 
 • H-INTES s.r.o. 
 • ATLANTA,a.s. 
 • Průmstav Náchod s.r.o.

Nejlepší výrobce stavebnin

4. ročník soutěže

Slavností vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 26. 9. 2011 v Park hotelu Průhonice. Soutěžní rok 2011 ...více

Výtězi soutěže se staly (bez určení pořadí):

V kategorii do 150 zaměstnanců:

 • BEST, a.s.
 • Lafarge Cement, a.s.
 • Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

V kategorii nad 150 zaměstnanců:

 • DITON s.r.o.
 • Liadur s.r.o.
 • STOMIX, spol. s r.o.
 • Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
 • Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu: BAUMIT, spol. s r.o.
 • Cenu časopisu Stavebnictví: XELLA CZ, s.r.o.
 • Zvláštní cenu poroty: Prefa Brno a.s.