STAVEBNICTVÍ 2012

Monitoring stavebnictví

   Plná verze monitoringu obsahuje následující ukazatele za podniky s 50-ti a více zaměstnanci:

Počet podniků; Počet zaměstnanců; Mzdy bez OON v mil.Kč; Tržby bez DPH v mil.Kč; ZSV celkem v mil.Kč; ZSV v zahraničí v mil.Kč; "S" celkem v mil.Kč; Produktivita ze ZSV celkem v Kč; Produktivita z "S" celkem v Kč; Průměrná mzda v Kč; ZSV v tuzemsku pozemní stavitelství a inženýrské stavitelství.

Rozděleno podle krajů, velikostní kategorie podniku a podle klasifikce ekonomických činností NACE.

více ...


Monitoring stavebních zakázek 


Stavebnictví v regionech ČR

Regionální struktura stavebních prací podle místa stavby 

(stavební podniky s 20 a více zaměstnanci) 

Statistické informace jsou sestaveny na základě výsledků zpracování ročního výkazu odvětvových ukazatelů ve stavebnictví za rok. Jedná se o ekonomické subjekty s převažující činností stavební (CZ-NACE 41, 42 a 43) a s 20 a více zaměstnanci.

Plná verze publikace obsahuje následující ukazatele za podniky s 20-ti a více zaměstnanci:

počet podniků, objem stavebních prací podle dodavatelských smluv (tzv. "S" položky) podle místa stavby a podle sídla podniku, porovnání s minulým obdobím (absolutní čísla + indexy), velikostní kategorie podniku, typ výstavby (bytové, nebytové výrobní, nebytové nevýrobní, inženýrské, vodohospodářské), podíl veřejných zakázek. A to vše v rozdělení podle krajů a okresů.

více ...


TOP STAV - 100 a
MID TOP - STAV

16.ročník soutěže

Prezentují se velké i střední stavební podniky. Soutěžní rok 2013. ... více

Prvních pět podniků podle hodnoty tržeb v roce 2012: 

TOP STAV - 100:

 • OHL ŽS, a.s.*
 • STRABAG a.s.
 • EUROVIA CS, a.s.*
 • Skanska a.s.*
 • Metrostav a.s.*

* konsolidovaná závěrka

MID TOP - STAV:

 • VHS Břeclav s.r.o.
 • Navláčil stavební firma, s.r.o.
 • MORYS s. r. o.
 • Froněk, spol. s r.o.
 • Speciální stavby Most spol. s r.o.

Nejlepší výrobce stavebnin

6. ročník soutěže

Slavností vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 24. 9. 2013 v Park hotelu Průhonice. Soutěžní rok 2013 ...více

Výtězi soutěže se staly (bez určení pořadí):

V kategorii do 200 zaměstnanců:

 • DITON, s.r.o.
 • Kámen a písek, spol. s r.o.
 • Lafarge Cement, a.s.

V kategorii nad 200 zaměstnanců:

 • HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
 • LB Cemix, s.r.o.
 • Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
 • Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví: Lias Vintířov , lehký stavební materiál k.s.
 • Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu: BETON Brož s.r.o.
 • Cenu časopisu Stavebnictví: BAUMIT, spol. s r.o.
 • Zvláštní cenu poroty: P - D Refractories CZ a.s.