STAVEBNICTVÍ 2014

Monitoring stavebnictví

Plná verze monitoringu je součástí "Stavebního zpravodaje" a obsahuje následující ukazatele za podniky s 50-ti a více zaměstnanci:

Počet podniků; Počet zaměstnanců; Mzdy bez OON v mil.Kč; Tržby bez DPH v mil.Kč; ZSV celkem v mil.Kč; ZSV v zahraničí v mil.Kč; "S" celkem v mil.Kč; Produktivita ze ZSV celkem v Kč; Produktivita z "S" celkem v Kč; Průměrná mzda v Kč; ZSV v tuzemsku pozemní stavitelství a inženýrské stavitelství.

Rozděleno podle krajů, velikostní kategorie podniku a podle klasifikce ekonomických činností NACE.


Monitoring stavebních zakázek


Stavebnictví v regionech ČR

Regionální struktura stavebních prací podle místa stavby
(stavební podniky s 20 a více zaměstnanci)

Statistické informace jsou sestaveny na základě výsledků zpracování ročního výkazu odvětvových ukazatelů ve stavebnictví za rok. Jedná se o ekonomické subjekty s převažující činností stavební (CZ-NACE 41, 42 a 43) a s 20 a více zaměstnanci. 

Plná verze publikace obsahuje následující ukazatele za podniky s 20-ti a více zaměstnanci:

počet podniků, objem stavebních prací podle dodavatelských smluv (tzv. "S" položky) podle místa stavby a podle sídla podniku, porovnání s minulým obdobím (absolutní čísla + indexy), velikostní kategorie podniku, typ výstavby (bytové, nebytové výrobní, nebytové nevýrobní, inženýrské, vodohospodářské), podíl veřejných zakázek. A to vše v rozdělení podle krajů a okresů. 

více ...


TOP STAV - 100 a 

MID TOP - STAV

18. ročník soutěže


Prezentují se velké i střední stavební podniky. Soutěžní rok 2015.  ... více

Prvních pět podniků podle hodnoty tržeb v roce 2014: 

TOP STAV - 100:

 • Metrostav a.s.*
 • EUROVIA CS, a.s.
 • STRABAG a.s.
 • OHL ŽS, a.s.
 • IMOS Brno, a.s.

* konsilodovaná závěrka

MID TOP - STAV:

 • BERDYCH plus spol. s r.o. 
 •  PS - MSI, a.s. 
 •  HTK a.s. 
 •  VAŠSTAV, s.r.o.* 
 •  TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Nejlepší výrobce stavebnin

8. ročník soutěže

Slavností vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 10.9.2015 na zámku v Roztokách u Prahy. Soutěžní rok 2015 ... více

Výtězi soutěže se staly (bez určení pořadí):

V kategorii do 200 zaměstnanců:

 • BETON BROŽ, spol. s r.o.
 • DITON, spol. s.r.o.
 • Kámen a písek, spol. s.r.o.

V kategorii nad 200 zaměstnanců:

 • CS Beton, spol. s.r.o.
 • P-D Refractories CZ, a.s.
 • Prefa Brno, spol. s.r.o.
 • Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví: WIENERBERGER, a.s.
 • Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu: BAUMIT, spol. s r.o.
 • Cenu časopisu Stavebnictví: LASSELSBERGER, s.r.o.
 • Zvláštní cenu poroty: Vápenka Vitoul, s.r.o.