STAVEBNICTVÍ 2015

Monitoring stavebnictví

   Plná verze monitoringu je součástí "Stavebního zpravodaje" a obsahuje následující ukazatele za podniky s 50-ti a více zaměstnanci: 

Počet podniků; Počet zaměstnanců; Mzdy bez OON v mil.Kč; Tržby bez DPH v mil.Kč; ZSV celkem v mil.Kč; ZSV v zahraničí v mil.Kč; "S" celkem v mil.Kč; Produktivita ze ZSV celkem v Kč; Produktivita z "S" celkem v Kč; Průměrná mzda v Kč; ZSV v tuzemsku pozemní stavitelství a inženýrské stavitelství.

Rozděleno podle krajů, velikostní kategorie podniku a podle klasifikce ekonomických činností NACE.


Monitoring stavebních zakázek 

Plná verze monitoringu stavebních zakázek je součástí "Stavebního zpravodaje"


Stavebnictví v regionech ČR

Regionální struktura stavebních prací podle místa stavby 
(stavební podniky s 20 a více zaměstnanci)

Statistické informace jsou sestaveny na základě výsledků zpracování ročního výkazu odvětvových ukazatelů ve stavebnictví za rok. Jedná se o ekonomické subjekty s převažující činností stavební (CZ-NACE 41, 42 a 43) a s 20 a více zaměstnanci.

Plná verze "Stavebnictví v regionech ČR" obsahuje následující ukazatele za podniky s 20-ti a více zaměstnanci:

počet podniků, objem stavebních prací podle dodavatelských smluv (tzv. "S" položky) podle místa stavby a podle sídla podniku, porovnání s minulým obdobím (absolutní čísla + indexy), velikostní kategorie podniku, typ výstavby (bytové, nebytové výrobní, nebytové nevýrobní, inženýrské, vodohospodářské), podíl veřejných zakázek. A to vše v rozdělení podle krajů a okresů.

Plnou verzí Stavebnictví v regionech si můžete rozšířit "Stavební zpravodaj". 


TOP STAV - 100 a 

MID TOP - STAV

19. ročník soutěže

Prezentují se velké i střední stavební podniky. Soutěžní rok 2016. ... více

Prvních pět podniků podle hodnoty tržeb v roce 2015:   

TOP STAV - 100:

 • Metrostav a.s.*
 • EUROVIA CS, a.s.
 • Skanska a.s.
 • STRABAG a.s.
 • S u b t e r r a a.s.

* konsolidováná závěrka 

MID TOP - STAV:

 • TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby *
 • Froněk, spol. s r.o.
 • PS - MSI,a.s.*
 • HTK a.s.
 • PRIMA, akciová společnost

Nejlepší výrobce stavebnin

9. ročník soutěže

Slavností vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 13. 9. 2016 v prostorách Břevnovského kláštera. Soutěžní rok 2016 ... více

Vítězi soutěže za rok 2015 se stali:

V kategorii do 250 zaměstnanců:

 • BAUMIT, spol. s r.o.

V kategorii nad 250 zaměstnanců:

 • LASSELSBERGER, s.r.o.
 • Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví: WIENERBERGER, a.s.
 • Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu: Xella CZ, s.r.o.
 • Cenu ÚRS PRAHA: ROCKWOOL, a.s.
 • Cenu časopisu Stavebnictví: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips
 • Zvláštní cenu poroty: CEMEX Czech Republic, s.r.o.