STAVEBNICTVÍ 2016

Monitoring stavebnictví

Plná verze monitoringu je součástí "Stavebního zpravodaje" a obsahuje ukazatele za podniky s 50-ti a více zaměstnanci.


Monitoring stavebních zakázek

Plná verze monitoringu stavebních zakázek je součástí "Stavebního zpravodaje" 


Stavebnictví v regionech ČR

Regionální struktura stavebních prací podle místa stavby 

(stavební podniky s 20 a více zaměstnanci)

Statistické informace jsou sestaveny na základě výsledků zpracování ročního výkazu odvětvových ukazatelů ve stavebnictví za rok. Jedná se o ekonomické subjekty s převažující činností stavební (CZ-NACE 41, 42 a 43) a s 20 a více zaměstnanci.

Plná verze "Stavebnictví v regionech ČR" obsahuje následující ukazatele za podniky s 20-ti a více zaměstnanci:

počet podniků, objem stavebních prací podle dodavatelských smluv (tzv. "S" položky) podle místa stavby a podle sídla podniku, porovnání s minulým obdobím (absolutní čísla + indexy), velikostní kategorie podniku, typ výstavby (bytové, nebytové výrobní, nebytové nevýrobní, inženýrské, vodohospodářské), podíl veřejných zakázek. A to vše v rozdělení podle krajů.

Plnou verzí Stavebnictví v regionech si můžete rozšířit "Stavební zpravodaj". 


TOP STAV - 100 a
MID TOP - STAV


20. ročník ankety TOP STAV - 100

16. ročník ankety MID TOP - STAV

Prezentují se velké i střední stavební podniky. Soutěžní rok 2017 ... více

Prvních pět podniků podle hodnoty tržeb v roce 2016: 

TOP STAV - 100:

 • Metrostav a.s.
 • Skanska a.s.*
 • EUROVIA CS, a.s.
 • STRABAG a.s
 • HOCHTIEF CZ a. s.  

* konsolidováná závěrka 

MID TOP - STAV:

 • PS - MSI,a.s.
 • HTK a.s.
 • Froněk, spol. s r.o.
 • SILNICE MORAVA s.r.o.
 • S T A K O společnost s ručením omezeným


Vyhodnocení obou soutěží bylo zveřejněno v čísle 11/2017 časopisu Stavebnictví a na webových stránkách www.urspraha.cz, www.urspraha-stavebnictvi.cz a www.sps.cz .

Pro velké podniky je platný anketní lístek TOP STAV - 100

Pro střední podniky (s obratem cca 50-250 mil Kč) pak MID TOP - STAV


Nejlepší výrobce stavebnin

10. ročník soutěže

Slavností vyhlášení výsledků proběhlo 20. 9. 2017 v prostorách Kočárovny zámku Ctěnice v Praze.

Soutěžní rok 2017 ... více informací jubilejním ročníku této soutěže naleznete zde.

Vítězi 10.ročníku soutěže se stali:

V kategorii do 250 zaměstnanců:

 • DITON s.r.o.

V kategorii nad 250 zaměstnanců:

 • Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., divize Weber
 • Cena mediálního partnera soutěže časopisu Stavebnictví: EUTIT, spol. s r.o.
 • Cena ÚRS PRAHA, a.s.: XELLA a.s.
 • Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: P-D Refractories, a.s.
 • Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví: Kámen a písek spol. s r.o.
 • Cena poroty soutěže: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.


Vítězové soutěže převzali ocenění v Betlémské kapli dne 5. 10. 2017 na akci STAVBA ROKU v rámci Dnů stavitelství a architektury