STAVEBNICTVÍ 2017

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ V ROCE 2017

Zde jsou uvedeny pouze souhrny - kompletní analýzy stavebnictví si můžete objednat zde.

Popis jednotlivých analýz naleznete v sekci "Stavební zpravodaj"

Monitoring stavebnictví

Plná verze monitoringu je součástí "Stavebního zpravodaje" a obsahuje ukazatele za podniky s 50-ti a více zaměstnanci.


Monitoring stavebních zakázek 

Stavební zakázky za rok 2017 budou k dispozici v březnu 2018.

Plná verze monitoringu stavebních zakázek je součástí "Stavebního zpravodaje" 


Stavebnictví v regionech ČR

Regionální struktura stavebních prací podle místa stavby 


Statistické informace jsou sestaveny na základě výsledků zpracování ročního výkazu odvětvových ukazatelů ve stavebnictví za rok. Jedná se o ekonomické subjekty s převažující činností stavební a s 20 a více zaměstnanci.

Stavebnictví v regionech ČR" obsahuje následující ukazatele za podniky s 20-ti a více zaměstnanci:

počet podniků, objem stavebních prací podle dodavatelských smluv (tzv. "S" položky) podle místa stavby a podle sídla podniku, porovnání s minulým obdobím (absolutní čísla + indexy), velikostní kategorie podniku, typ výstavby (bytové, nebytové výrobní, nebytové nevýrobní, inženýrské, vodohospodářské), podíl veřejných zakázek. A to vše v rozdělení podle krajů a okresů.

Plnou verzí Stavebnictví v regionech si můžete rozšířit "Stavební zpravodaj"

Údaje za rok 2017 budou k dispozici v srpnu 2018.


TOP STAV - 100 a
MID TOP - STAV

21. ročník ankety TOP STAV - 100

17. ročník ankety MID TOP - STAV


Prezentují se velké i střední stavební podniky. 

Prvních pět podniků podle hodnoty tržeb v roce 2017:

TOP STAV - 100:                                 MID TOP - STAV:


Vyhodnocení obou anket bude zveřejněno v čísle 11/2018 časopisu Stavebnictví a na webových stránkách www.urspraha.cz, www.urspraha-stavebnictvi.cz a www.sps.cz .

Pro velké podniky je platný anketní lístek TOP STAV - 100

Pro střední podniky (s obratem cca 50-250 mil Kč) pak MID TOP - STAV

Přihlášky do soutěže budou přijímány do 31.8.2018.

Přejete si zaslat upozornění na zahájení soutěže? 


Nejlepší výrobce stavebnin

11. ročník soutěže


Slavností vyhlášení výsledků proběhne v září 2018 v Praze.

Vítězi 11.ročníku soutěže se stali:

V kategorii do 250 zaměstnanců:


V kategorii nad 250 zaměstnanců:


  • Cena mediálního partnera soutěže časopisu Stavebnictví: 
  • Cena ÚRS PRAHA, a.s.: 
  • Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: 
  • Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví: 
  • Cena poroty soutěže:

Vítězové soutěže převezmou ocenění v Betlémské kapli v říjnu 2018 na akci STAVBA ROKU v rámci Dnů stavitelství a architektury 

Přihlášky do soutěže budou přijímány do 30.6.2018.

Přejete si zaslat upozornění na zahájení soutěže?  

máme data i pro Vás