STAVEBNÍ ZPRAVODAJ

Informace o stavebnictví připravené pro vaše potřeby na jednom místě.

Stavební zpravodaj je unikátní informační servis obsahující neveřejné údaje o stavebnictví v ČR a v Evropě v absolutních číslech (nikoliv jen odhady a indexy), na základě kterých může vedení Vaší společnosti plánovat budoucí rozvoj firmy. 

 STAVEBNÍ ZPRAVODAJ

Stavební zpravodaj je unikátní informační servis obsahující údaje o stavebnictví v ČR a v Evropě v absolutních číslech jinde neuvedené. Zpravodaj obsahuje přehled nejnovějších údajů o českém i zahraničním stavebnictví. 

Usnadní Vám přehled v oblasti stavebnictví, které se rozkládá přes několik institucí.

Je určen převážně ředitelům a vedoucím pracovníkům stavebních firem, developerům, výrobcům stavebních hmot, ale i veřejným institucím, realitním kancelářím, bankám, pojišťovnám, investorům, atd.

Zpravodaj také přináší informace o evropském stavebnictví z konferencí EUROCONSTRUCT.  Společnost ÚRS PRAHA, a.s. je jediným zástupcem za Českou republiku již 25 let.  

 Zpravodaj vytváříme čtvrtletně, abyste měli ty nejaktuálnější informace.


VEŘEJNÉ STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

monitoring

ÚRS PRAHA, a.s. provádí pravidelný podrobný monitoring veřejných stavebních zakázek více než 8 let. Měsíčně vydává "Veřejné stavební zakázky" obsahující zadané a vypsané veřejné stavební zakázky v členění: podle směrů výstavby, podle sektorů zadavatele, region s nejvyšším objemem/nejnižším objemem, rozděleno dle směru výstavby. A to vše v přehledných tabulkách, grafech a mapkách. 

Součástí monitoringu je xls soubor se všemi stavebními veřejnými zakázkami.

Veřejné stavební zakázky vychází měsíčně a čtvrtletně.


STAVEBNICTVÍ dle klasifikace CZ-CC

Regionální struktura stavebních prací podle místa stavby (stavební podniky s 20 a více zaměstnanci) 

Analýza se zabývá rozdělením stavebních prací "S" podle klasifikace stavebních děl CZ-CC. Stavební díla jsou rozdělena do 46 tříd této klasifikace podle typu výstavby (nová výstavba, rekonstrukce a modernizace, oprava a údržba. Obsahuje porovnání z předešlými 5 roky.

Z analýzy je možné vyčíst kolik se investovalo do nových dálnic a silnic nebo zda převažovali spíše opravy komunikací. Zda se investuje více do administrativních budov než do škol, atd. 

Stavebnictví podle klasifikace CZ-CC vychází ročně vždy v srpnu. 


STAVEBNICTVÍ v regionech ČR

 Regionální struktura stavebních prací podle místa stavby (stavební podniky s 20 a více zaměstnanci) 

Analýza se zabývá rozdělením stavebních prací "S" podle krajů a podle typu výstavby (bytová, nebytová, inženýrská, nová výstavba, oprava a údržba), je zde porovnání podle místa stavby, sídla podniku, s předešlým rokem, podle objemu pro veřejné zadavatele, podle počtů podniků a velikostních kategorií.

Z analýzy je možné vyčíst kolik se investovalo do inženýrských staveb v Jihomoravském kraji, nebo do vodohospodářských staveb v Jihočeském kraji, a kolik podniků staví ve "svém" kraji, atd. 

Stavebnictví v regionech ČR vychází ročně vždy v srpnu. 


STAVEBNICTVÍ v regionech ČR

                              - vývoj v letech 2005 - 2014

Cílem této publikace bylo vytvoření přehledu vývoje stavebnictví v jednotlivých krajích České republiky ve sledovaném období. Obsahuje základní informace o stavebnictví v České republice a v jednotlivých krajích, statistiky objemů stavebních prací podle dodavatelských smluv (tzv. "S" položky), množství dokončených bytů a počty podniků v kraji. 

Jsou zde uvedeny i významné stavby vzniklé ve sledovaném období v jednotlivých krajích.


Ankety TOP STAV - 100 a 

MID TOP - STAV

Společnost ÚRS PRAHA, a.s. je organizátorem ankety TOP STAV - 100 a MID TOP - STAV ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Jsou zde prezentovány velké i střední stavební firmy a výrobci stavebních hmot. Soutěž se koná každoročně od roku 2000 a výsledky jsou zveřejňovány v listopadu následujícího roku.


NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN

Soutěž Nejlepší výrobce stavebnin roku organizuje ÚRS PRAHA, a.s. ve spolupráci s MPO a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Cílem soutěže je představit odborné i laické veřejnosti nejmodernější výrobní provozy a závody průmyslu stavebních hmot. Soutěž se koná každoročně od roku 2008 a na přelomu září a řijna se koná slavnostní vyhlášení výsledků.Portál ČESKÉ STAVEBNICTVÍ

Portál "České stavebnictví"  poskytuje obecné informace o stavebním sektoru zejména pro účastníky procesu výstavby, stavební firmy, drobné stavebníky a domácí i zahraniční investory. Portál je v provozu od roku 2005 a obsahuje informace o českém stavebnictví, o orgánech a organizacích jako jsou vybraná ministerstva, státní orgány, technické školství, výzkumné a zkušební organizace, svazy, komory a asociace. Obsahuje i odkazy ze stavebního sektoru jako jsou veletrhy a konference, časopisy, soutěže, klasifikace a číselníky, cenové mapy, podpora podnikání, odborné vzdělání, atd.  

Více na www.ceskestavebnictvi.czVýznamnou skupinou činností, které doplňují komplexnost služeb ÚRS PRAHA, a.s. pro výstavbu a stavebnictví je Analytická činnost, která pravidelně zpracovává nejrůznější statistiky, studie, analýzy vývoje, strategie stavebnictví, jak pro státní správu, tak podnikovou sféru. 

V této oblasti ÚRS PRAHA, a.s. úzce spolupracuje například s ČSÚ (Český statistický úřad), MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu), SPS (Svaz podnikatelů ve stavebnictví), je jediným zástupcem za ČR v EUROCONSTRUCT.

Více informací na analyzy@urspraha.cz